Sağlık Birimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Mezun Anket Oylama
* 1.Yaşınız

* 2.Cinsiyetiniz
* 3.Medeni Durumunuz
* 4.Eğitim Durumunuz
* 5.Mezuniyet Yılınız

6.Yabancı dil sınavına girdi iseniz puanınız?
Lütfen tam puanı giriniz

7.Girdi iseniz yabancı dil sınav türü
* 8.Meslek hayatınızda yabancı dil kullanıyor musunuz?
* 9.Yabancı dilde iletişim kurmanız gereken hasta ile iletişimde soru yaşıyor musunuz?
10.Hemşire olarak göreviniz
11.Kaç yıldır hemşire olarak çalışıyorsunuz?
* 12.Sakarya Üniversitesin Hemşirelik bölümünden mezun olmak (bu bölümden kazanmış olduğunuz bilgi ve beceri) sizin geleceğe yönelik kariyer hedeflerinizi karşıladı mı?
* 13.Sakarya Üniversitesin Hemşirelik bölümünden mezun olmak (bu bölümden kazanmış olduğunuz bilgi ve beceri) sizin geleceğe yönelik mesleki beklentileriniz karşıladı mı?
* 14.Sakarya Üniversitesin Hemşirelik bölümünden mezun olmak (bu bölümden kazanmış olduğunuz bilgi ve beceri) mesleki etik ilkeleri ve standarltları doğrultuısunda hareket etmenizi kolaylaştırdı/sağladı mı?
* 15.Mezuniyetten bu yana kariyer gelişiminiz için neler yaptınız
Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz
* 16.Gelecekte kariyer gelişimini için neler planlıyorsunuz?
Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz

Not: "*" ile belirtilen soruların cevaplanması zorunludur.